Zoeken

Disclaimer


Disclaimer & Juridische Informatie
Betreft de inhoud van: http://www.luccio.nl , http://www.lpgverdamper.nl , http://www.lpgsysteem.nl , http://www.lpgbougie.nl
Disclaimer
Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.
De op deze website getoonde informatie wordt door Luccio Products met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Luccio Products accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Luccio Products aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze website of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Bovengenoemde websites bevatten verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van Luccio Products behoren. Luccio Products geeft geen garantie noch aanvaardt zij  aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites of bronnen of materiaal op dergelijke websites of bronnen..

Tevens is Luccio Products niet aansprakelijk voor eventuele gevolg schade van het gebruik van de site of de server die de informatie toegankelijk maakt. In geval van grove nalatigheid of opzet is Luccio Products in geen geval aansprakelijk voor welke vorm van directe en/of indirecte of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze website of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Luccio Products - LPGverdampers - LPGinjectors - Gascomputers - Gasuitleeskabels - LPG onderdelen - LPG systemen - LPGbougies - Autogas Systemen - OBD Scantools - CNG / Aardgas installaties - Gasbougies - CNG onderdelen

www.luccio.nl - www.flashlubeshop.nl - www.bougiewebshop.nl - www.lpgbougie.nl - www.autogasinfo.nl

Copyright ©2014 Luccio Products